…(Dung | Ekrement) Gjødsel representerer penger for en som spiser det, eller for en som samler dem i huset sitt eller i et fjøs i drømmen. Eventuelle dyrekskrementer som brukes til å gjødsle jorda, eller hvis de brukes som drivstoff, representerer fortjeneste når de sees i en drøm og spesielt tørket møkk. Duedekritt, eller avslaget til enhver type fugl i en drøm representerer ulovlige penger. Kumøkk i en drøm er bare et tegn på velstand og en god høst for bønder. (Se også avfall | Dung)…

Når du ser gjødsel i en drøm, viser den drømmen din evne til å lære av fortiden din. Du er den personen som vet hvordan du skal handle i fremtiden og hvilke feil du bør unngå.

Å se eller bruke gjødsel i drømmen refererer til den enorme innsatsen for å øke din visdom. Du må fortsette å absorbere ny informasjon og innsikt fra omgivelsene og opplevelsene dine.

…Å feie møkk i en drøm betyr å samle inn penger. Hestes bortfall eller møkk i en drøm betyr penger tjent fra en ærlig forretningsmann. Å sitte på hestemøkk eller sauemøkk i en drøm betyr å tjene penger ved å gjøre forretninger med medlemmer av egen familie. (Se også Gjødsel)…

(Se Dung | Utskillelse | Gjødsel)

…(Ekskrementer av en fugl.) I en drøm betyr droppinger et nytt plagg. Hvis droppingene er av en ørn eller en gribb i drømmen, betyr de å avskrekke en konge eller en leder. (Se også Dung | Gjødsel)…