…Ethvert hoppende blodsnakkende insekt når det blir sett i en drøm, representerer en svak person som ubrukelig opptar seg selv ved å ærekrenke andre. Lopper i en drøm representerer også Guds soldater. Hvis man ser en hær av lopper stikke ham i en drøm, betyr det trusler og nød forårsaket av en søppel type mennesker. En loppebitt i en drøm betyr også inntjening. En såret loppe i en drøm representerer en svak fiende og blodet representerer å motta penger fra en lavmodig person….

…(Et hvilket som helst lite, blodsugende insekt.) Å se en bug i en drøm betyr å møte en svak fiende. Hvis en liten feil kommer inn i kroppen sin i en drøm, betyr det at en fattig person vil besøke ham for å få litt mental tilfredshet eller for å anmode om en liten økonomisk støtte. (Se også loppe)…