(Se Hengende klær)

(Se sjokk)

(Vekt) I en drøm representerer en målt vekt ledelse, kunnskap, visdom, en kone, overskudd, nød, problemer eller fattigdom. (Se også vekt)…

(zool.) En føflekk i en drøm betyr blindhet, usikkerhet, uunngåelige omstendigheter, forsvinne fra sosiale kretser, eller det kan bety inkompetanse i ens felt. En føflekk i en drøm kan også bety å ha skarp hørsel, eller å korrigere synet hvis man tilfeldigvis har hørselshemming eller synsproblemer. Hvis en føflekk blir sett ved siden av en avdød person i en drøm, representerer den helvetesbrann. Å se en føflekk i en drøm kan også indikere å finne støtte i hverdagslige bestrebelser. Det betyr også lureri, insolence eller å finne en permanent bolig….